Stačí poslat email na internet@eurosignal.cz s žádostí o změnu, žádost musí obsahovat číslo smlouvy a kontaktní údaje.

Nebo můžete službu přerušit, minimální doba přerušení je 1 kalendářní měsíc, maximální doba 12 měsíců. Přerušit lze nejdříve od 1. dne následujícího měsíce. Žádost je potřeba zaslat na email: internet@eurosignal.cz. Odpověď obdržíte nejpozději do 7 dnů. Přerušení i následná aktivace připojení jsou zdarma. Přerušit lze pouze bez závazku.