Ceník za činnosti související s vytýčením SEK* (nejedná se o geologické vytýčení SEK)

Popis jednotka cena bez DPH
Vytýčení SEK* v terénu – započatá hodina hod.720,-
Vytýčení SEK* v terénu ve dnech pracovního volna – započatá hodina(+50%) hod.1080,-
Opakovaná kontrola před záhozem – opakovaný výjezd z důvodu nedodržení podmínek vyjádření hod.1000,-
Cena za ujetý kilometr km14,-