Popis dotačního programu

Dotační projekt „Vysokorychlostní internet pro společnost Družstvo EUROSIGNAL“


NIO20 Rakovník - Rokycany - Příbram - Dobříš - Beroun
Projekt podporovaný EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU
registrační číslo CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_011/0004626

Podstatou projektu je vybudovat VHCN síť v oblasti č. 20 Rakovník - Rokycany - Příbram - Dobříš -
Beroun. Uvažovaná síť pokryje téměř všechny základní správní jednotky rychlým internetem
postaveným na optickém vedení. Předkládaný projekt navazuje na dosavadní činnost žadatele, Družstva
EUROSIGNAL, která od roku 2013 buduje internetovou síť zejména ve Středočeském kraji. Projekt bude
realizován do prosince 2025 a celkové výdaje přesáhnou 115 mil. Kč

 

!!! Následující soubory ke stažení se aktualizují a nejsou dočasně k dispozici, brzy budou opět dostupné !!!

 

Předpokládané termíny projektu Souhlas s umístěním optické přípojky 

AKTUÁLNÍ NÁVRH VELKOOBCHODNÍ NABÍDKY KE STAŽENÍ 

Dobrý den,

rádi bychom Vás informovali, že naše společnost získala dotaci z fondů EU na výstavbu sítě vysokorychlostního internetu v lokalitách:
Černolice, Měchenice, Klínec, Štěchovice-Masečín, Davle-Sloup, Kytín, Záhořany

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu č. 31 "Národní plán obnovy" a jeho výzvy č. 31_22_011 „Vybudování vysokokapacitního připojení I. výzva“. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Díky spolufinancování z prostředků Evropské Unie jsme schopni vybudovat přípojku datového optického kabelu až do Vašeho domu zcela ZDARMA!

Představení projektu

Jedná se o zcela jedinečný projekt, který podporuje přivedení vysokorychlostního internetu do domácností
v obcích a vesnicích, kde v současnosti není možnost připojení přes optický kabel a kde by bylo vybudování tohoto typu sítě bez finanční podpory velmi obtížné.

Samotné realizaci (výstavbě sítě) předchází celá řada přípravných, administrativních a projekčních prací. Poté nás čeká rozsáhlá a časově náročná výstavba více než 50 km kabelových tras. Lhůta pro poskytnutí dotace je časově omezená, a proto uvítáme Vaši součinnost a podporu. 

Co získáte a kdy dojde ke zprovoznění?

Optická datová přípojka do domu Vám umožní se připojit k síti vysokorychlostního internetu o rychlosti 100 až 1000 Mbit. Přípojku optického kabelu lze též využít k digitálnímu sledování TELEVIZE v HD rozlišení a to včetně všech možností, které jsou při těchto typech služeb nabízeny v závislosti na nabídkách jednotlivých poskytovatelů.

Předpoklad výstavby této sítě je v období let 2023 – 2025. Zavedení služeb proběhne v roce 2024.

Máte zájem o zavedení přípojky? Jak postupovat?

V každé lokalitě působí jeden z našich zástupců, kteří zjišťují zájem o zavedení optické přípojky. Pokud se Vám nedaří s našimi zástupci spojit, postačí, když nám na email optika@eurosignal.cz zašlete vyplněný a podepsaný souhlas, který najdete pod tímto odkazem.
Souhlas lze poslat též poštou na adresu:
Družstvo EUROSIGNAL, Roháčova 23, Praha 3 - Žižkov, 130 00.

Vše ostatní zajistíme my. Nemusíte mít obavy, v dostatečném předstihu před zahájením prací Vás navštívíme a domluvíme si konkrétní způsob vedení trasy domovní přípojky i termín realizace prací.

Těšíme se na spolupráci!

Váš tým EUROSIGNAL

 

EU MPO dotace