Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavební řádů (dále jen „stavební zákon“), údaje o poloze svých sítí , podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Poskytnutí Vyjádření je zpoplatněno částkou 121,-Kč včetně DPH.

Postup předání Vaší žádosti

  • vyplňte webový formuláře níže
  • po odeslání formuláře Vám bude na uvedený email žadatele odeslána potvrzující zpráva s platebními údaji
  • po provedení příslušné platby Vám elektronicky předáme Vyjádření