Obecné

Rozhraní veřejné komunikační sítě jsou uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup – Popis datových rozhrani

Nastavení SMTP serveru pro odesílání elektronické pošty se liší podle lokality. Údaje naleznete na své smlouvě, případně použijte hodnoty uvedené níže:

 • Praha-západ, Praha, Příbramsko: 10.0.2.1
 • Berounsko: 10.200.1.1

Faktury jsou rozesílány ve formátu PDF, k tomu abyste je mohli otevřít je potřeba mít nainstalovaný program Acrobat Reader stáhnout zde.

Zařízení pracuje v jiném pásmu (2.4 nebo 5 GHz), které je pro něj vyhrazeno, a v žádném případě jiná zařízení neovlivňuje.

Zde je rozdíl v uváděných jednotkách (bity a Byty). Pro převod mezi nimi platí vztah 1B (Byte) = 8bit (bitů). Při rychlosti 128 kbps tedy můžete stahovat maximálně 128/8 kb/s = 16 kB/s.

Pravidla Fair User Policy (FUP) zajišťují stejnou dostupnost služby pro všechny připojené uživatele. Při přenášení nepřiměřeně velkého objemu dat bude rychlost přenosu dočasně snížena. Přenášená data se počítají v obou směrech (upload+download). Při překročení stanoveného limitu je rychlost dočasně snížena na 1:8 základní rychlosti. Od 1.4.2008 bylo toto omezení v naší síti zrušeno.

Pokud je zátěž linky menší, než je nastavena základní rychlost, linka se ‚nabíjí‘. Při zatížení nabité linky dojde k dvojnásobnému překročení nastavené základní příchozí rychlosti a linka se ‚vybíjí‘. Na vybité lince se akcelerace již neuplatňuje. Doba nabíjení a vybíjení linky trvá cca 10 sekund. Při dynamické zátěži (tzn. při běžném ‚brouzdání‘ po Internetu) uživatel dostává vždy dvojnásobnou rychlost, než je nastavená rychlost základní. Při statické zátěži (např. při stahování velkých objemů dat) se akcelerační výhoda neuplatňuje (resp. uplatní se jen v prvních 10ti sekundách stahování).

Reklamovat služby lze pouze písemně a to na adrese: Družstvo Eurosignal, Roháčova 23, Praha 3, 13000 nebo emailem na adrese: internet@eurosignal.cz. Pokud bude reklamace oprávněná, odečte se poměrná část z Vašeho pravidelného poplatku, a to zpravidla v následujícím zúčtovacím období.

 • Zkontrolujte, že nemáte zakázanou síťovou kartu.
 • Používáte-li bezdrátové připojení v notebooku, zkontrolujte si nastavení bezdrátového adaptéru a zda ho máte aktivní (kombinace funkčních kláves, tlačítko nebo spínač na notebooku).
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně připojeny do počítače a zda je v zásuvce napájení přijímací jednotky.
 • Nefunguje-li připojení, zkuste odpojit ze zásuvky a za 15 sekund opět připojit napájení jednotky. Po cca 50 sekundách zkuste připojení znovu.
 • Zkontrolujte zdravotní stav svého PC – přítomnost virů, spyware a jiného škodlivého software.

Nepomůže-li žádná z těchto možností, kontaktujte naši Hotline na čísle 227 031 811 nebo 775 330 949, kde Vám mohou naši technici poradit, případně objednat návštěvu technika, který problém vyřeší.

Stačí poslat email na internet@eurosignal.cz s žádostí o změnu, žádost musí obsahovat číslo smlouvy a kontaktní údaje.

Nebo můžete službu přerušit, minimální doba přerušení je 1 kalendářní měsíc, maximální doba 12 měsíců. Přerušit lze nejdříve od 1. dne následujícího měsíce. Žádost je potřeba zaslat na email: internet@eurosignal.cz. Odpověď obdržíte nejpozději do 7 dnů. Přerušení i následná aktivace připojení jsou zdarma. Přerušit lze pouze bez závazku.

 

Po instalaci zařízení je uživatel povinen uhradit instalační poplatek a kauci ve výši platby za jedno zúčtovací období. Kauce bude uživateli vrácena po skončení tohoto smluvního vztahu. Uživatel je dále povinen uhradit poměrnou část pravidelného poplatku od data instalace do konce prvního zúčtovacího období. Služba začne být uživateli poskytována po uhrazení těchto poplatků. Dále je uživatel na konci každého zúčtovacího období povinen platit pravidelné poplatky podle uzavřené smlouvy.

Faktura – daňový doklad – bude uživateli zaslána elektronickou poštou neprodleně po skončení zúčtovacího období. Na žádost uživatele může být faktura zaslána v papírové podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. V takovém případě bude poskytovatel účtovat náklady na zasílání podle aktuálního ceníku. Nedoručení faktury nemá vliv na povinnost uživatele uhradit částky za poskytnuté služby. Výši dlužné částky a další údaje potřebné k provedení úhrady si může uživatel vyžádat na zákaznickém telefonním čísle poskytovatele. Pravidelné poplatky je uživatel povinen uhradit na bankovní účet poskytovatele nejpozději do deseti dnů od ukončení zúčtovacího období.

Službu si můžete objednat:

 • Vypněním registračního formuláře
 • Telefonicky na číslech 775 330 949 nebo 227 031 811
 • Přes klientský účet

Pokud budete chtít využívat klientský účet, měli byste vědět, že každému zákazníku bylo přiděleno „Uživatelské jméno a heslo‘. Bez něj se do Vašeho účtu nedostanete. Nemáte-li je, požádejte o ně přes kontaktní formulář nebo kontaktujte HOTLINE.

Pokud přihlašovací údaje máte, pak se můžete k účtu přihlásit z úvodní stránky našeho WEBu (vpravo nahoře Login: a Heslo:).

Uživatelský účet se skládá z několika záložek. „Můj účet‘, „Ke stažení‘,‘ Technické informace‘, „VoIP‘, „Závazky‘, „Žádost o nové služby‘ a „Odhlásit se‘

V záložce můj účet je možné si prohlížet a upravovat údaje, které jste vyplnili ve smlouvě.
V první tabulce vidíte informace o uživateli. Můžete si změnit přihlašovací údaje a email, na který vám zasíláme informace o změnách ve Vašem klientském účtu.

Ve druhé tabulce jsou fakturační údaje. Při změně nedojde okamžitě k provedení úprav. Změny podléhají schválení a jsou platné od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. O provedení změn budete informování emailem.

Ve třetí tabulce je seznam vašich smluv. Zde můžete žádat o změnu tarifu.
Pro zadání všech změn stiskněte tužku v pravém rohu hlavičky tabulky. Na konci úprav nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit.

V záložce Ke stažení si můžete stáhnout kopii Vaší faktury či obchodní podmínky. K zobrazení je třeba mít nainstalovaný prohlížeč dokumentů Acrobat Reader. Pokud ho nemáte, stáhněte zde:

V záložce Technické informace se můžete podívat na Nastavení Vašeho zařízení. Přečíst si IP adresu, bránu, DNS servery, SSID vysílače na který jste připojeni.

V záložce VoIP si mohou ti, kteří tuto službu využívají, zobrazit hovory, které uskutečnili za poslední dva měsíce. Zároveň zde uvidí tarif, který používají.

V záložce Závazky se Vám ukáží všechny faktury, které jsme k Vaší smlouvě vystavili zároveň s daty o vystavení, částce a zaplacení. Zároveň si zde můžete fakturu zobrazit kliknutím na číslo faktury a vytisknout. K této operaci je též nutný program Acrobat Reader

A na závěr v záložce Žádost o novou službu můžete požádat o zřízení nové služby vybráním služby z nabídky. Po vybrání služby nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit dole pod tabulkou.
Zřízení nové služby též podléhá schválení, takže o zřízení budete informováni mailem.

Pro ukončení práce s klientským účtem použijte záložku Odhlásit se.

Doufáme, že jsme Vám touto změnou usnadnili kontakt s námi, zmenšili frontu telefonátů na naší Hot-lince. Pokud byste měli ke klientskému účtu nějaké připomínky nebo náměty, sdělte nám je, rádi k nim přihlédneme.

Wifi internet

Běžná rychlost

O tom, jak rychlé bude vaše připojení při běžném surfování na internetu, rozhoduje právě běžná rychlost.

Rychlost stahování

Stahujete film, obrázky, hru, nebo jiný větší soubor? Abyste mohli dál využívat internet, stahování bude mít tuto rychlost. Ta je po dobu stahování nižší než běžná rychlost.

 1. Zkontrolujte, zda nemáte zakázanou síťovou kartu.
 2. Pokud používáte bezdrátové připojení, zkontrolujte, zda máte správně nastavený a aktivní bezdrátový adaptér.
 3. Ujistěte se, že jsou všechny kabely řádně zapojeny do počítače.
 4. Pomoci může také odpojení ze zásuvky. Vypojte ze zásuvky všechna zařízení pro příjem a distribuci internetu ve vaší domácnosti. Po 15 vteřinách můžete zařízení znovu připojit a za 50 sekund zkusit, zda připojení funguje. Nikdy nemačkejte tlačítka na zařízení! Hrozí, že tak resetujete zařízení do továrního nastavení
 5. Jste si jistí, že nemáte v počítači žádné viry, spyware a podobný škodlivý software? Raději to překontrolujte.

Pokud s námi už nemáte dohodnutý pevný závazek, můžete využívání služby podle potřeby přerušit. To se může hodit, když jedete například na delší dobu mimo domov. Nejkratší doba přerušení je 1 měsíc. Maximum je 1 rok. A je pro vás zcela zdarma.

Ano, změna tarifu není vůbec problém. Můžete si ji nastavit po přihlášení v klientské zóně.

Změnu je případně možné provést také prostřednictvím chatu na webu, nebo e-mailu internet@eurosignal.cz. Vždy uveďte číslo vaší smlouvy, vaše kontaktní údaje a tarif, o který máte zájem. My se o vše ostatní postaráme.

Ano. Jediné omezení internetu od Eurosignalu spočívá v omezení maximální rychlosti, které zavisí na vámi vybraném tarifu. Pokud si ale zvolíte tarif odpovídající aktivitám, kterým se na internetu věnujete, nebudete omezeni vůbec ničím.

Neustále investujeme do modernizace naší sítě a veškerého využívaného vybavení. Naše sítě jsou připojeny přímo na vysokorychlostní okruhy. Dbáme na to, aby byla vždy zajištěna co nejlepší latence – odezva. Jako jedni z mála poskytovatelů máme kruhovou síť a využíváme několik propojů do internetu. Naše vysílače jsou elektricky zálohované.

 • Konkrétní rychlost internetu se liší v závislosti na voleném tarifu. Podívejte se na naši nabídku a vyberte si tarif, který vám bude nejvíce vyhovovat.
 • Služba poskytovaná prostřednictvím rádiových technologií dle standardů IEEE 802.11a, 802.11n a 802.11ac.
 • Monitorovaná rádiová trasa až k uživateli
 • Připojení pomocí protokolu IPv4 a IPv6
 • Bez FUP (bez omezení dat)
 • Agregace 1:6
 • Služba je předávána na ethernetovém kabelu – konektor RJ-45

Optický internet

V okamžiku započetí výstavby rodinného domu je třeba za pilířem napojit mikrotrubičku o rozměru 10/6 mm, která musí být nepřerušeně dotažena a zakončena v technické místnosti nového rodinného domu. V tomto místě bude umístěno koncové zařízení optické trasy (media konvertor), které potřebuje napájení 220 V. Z této místnosti doporučujeme natáhnout datové rozvody CAT5E a vyšší do jednotlivých místností rodinného domu, kde do budoucna plánujete počítač, televizi nebo telefon.

Jsme připraveni poskytnout Vám odbornou a technickou spolupráci při realizaci optické přípojky včetně potřebné mikrotrubičky pro Váš dům.

Z praxe se ukázalo, že optická přípojka výrazně zvýší hodnotu Vaší nemovitosti, proto je důležité tuto přípojku včas dotáhnout do domu, aby se předešlo možným technickým komplikacím.

Pokud s námi už nemáte dohodnutý pevný závazek, můžete využívání služby podle potřeby přerušit. To se může hodit, když jedete například na delší dobu mimo domov. Nejkratší doba přerušení je 1 měsíc. Maximum je 1 rok. A je pro vás zcela zdarma.

Ano, změna tarifu není vůbec problém. Můžete si ji nastavit po přihlášení v klientské zóně.

Změnu je případně možné provést také prostřednictvím chatu na webu, nebo e-mailu internet@eurosignal.cz. Vždy uveďte číslo vaší smlouvy, vaše kontaktní údaje a tarif, o který máte zájem. My se o vše ostatní postaráme.

Ano. Jediné omezení internetu od Eurosignalu spočívá v omezení maximální rychlosti, které zavisí na vámi vybraném tarifu. Pokud si ale zvolíte tarif odpovídající aktivitám, kterým se na internetu věnujete, nebudete omezeni vůbec ničím.

Neustále investujeme do modernizace naší sítě a veškerého využívaného vybavení. Naše sítě jsou připojeny přímo na vysokorychlostní okruhy. Dbáme na to, aby byla vždy zajištěna co nejlepší latence – odezva. Jako jedni z mála poskytovatelů máme kruhovou síť a využíváme několik propojů do internetu. Naše vysílače jsou elektricky zálohované.

 • Konkrétní rychlost internetu se liší v závislosti na voleném tarifu. Podívejte se na naši nabídku a vyberte si tarif, který vám bude nejvíce vyhovovat.
 • Služba poskytovaná prostřednictvím rádiových technologií dle standardů IEEE 802.11a, 802.11n a 802.11ac.
 • Monitorovaná rádiová trasa až k uživateli
 • Připojení pomocí protokolu IPv4 a IPv6
 • Bez FUP (bez omezení dat)
 • Agregace 1:6
 • Služba je předávána na ethernetovém kabelu – konektor RJ-45

Digitální televize

Televize přes internet

Obchodníci

Pokud tu nenajdete to co potřebujete, tak jsme Vám k dispozici

Jiří Zámečník

Jiří Zámečník

obchodník Tel: 734 202 858 Email: jiri.zamecnik@eurosignal.cz
Ondřej Kačena

Ondřej Kačena

obchodník Tel: 734 573 284 Email: ondrej.kacena@eurosignal.cz