Rozhraní veřejné komunikační sítě jsou uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup – Popis datových rozhrani