Pokud je zátěž linky menší, než je nastavena základní rychlost, linka se ‚nabíjí‘. Při zatížení nabité linky dojde k dvojnásobnému překročení nastavené základní příchozí rychlosti a linka se ‚vybíjí‘. Na vybité lince se akcelerace již neuplatňuje. Doba nabíjení a vybíjení linky trvá cca 10 sekund. Při dynamické zátěži (tzn. při běžném ‚brouzdání‘ po Internetu) uživatel dostává vždy dvojnásobnou rychlost, než je nastavená rychlost základní. Při statické zátěži (např. při stahování velkých objemů dat) se akcelerační výhoda neuplatňuje (resp. uplatní se jen v prvních 10ti sekundách stahování).