Jak otestovat kvalitu internetového připojení

Stabilita internetu

Stabilita internetu znamená především, že nedochází k výpadkům v internetovém připojení a můžete se spolehnout na kvalitu připojení bez nežádoucích výkyvů. Základním programem, který se pro test internetové linky používá, je příkaz ping. V operačním systému Windows ho spustíte z příkazové řádky (stiskněte kombinaci kláves Windows + R, napište cmd a stiskněte Enter).

Základní formát příkazu, kterým otestujete stabilitu internetu, bude vypadat takto:

ping seznam.cz -t

Po spuštění tohoto příkazu se začnou vypisovat parametry odezvy od serveru seznam.cz. Každý řádek reprezentuje jeden test. Vaše výsledky tak mohou vypadat například takto:

Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=13ms TTL=245

Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=16ms TTL=245

Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=13ms TTL=245

Test bude probíhat, dokud nestisknete kombinaci kláves Control + C (nechte ho pracovat nejlépe několik minut). Poté se příkaz ukončí a vypíše vám celkové statistiky. Z nich poznáte, jak stabilní je váš internet.

Ping statistics for 77.75.79.53:

Packets: Sent = 43, Received = 43, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 10 ms, Maximum = 49 ms, Average = 15 ms

Pro stabilitu internetového připojení vás nejvíce zajímá číslo u Lost. Toto číslo vás informuje o tom, kolik testů nebylo dokončeno z důvodů ztráty dat. U stabilního připojení by měla být tato hodnota 0.

Latence

Stejným příkazem ping můžete otestovat i latenci neboli rychlost odezvy svého připojení. Ve výše uvedeném příkladu je vidět, že nejnižší odezva během testu byla 10 ms, nejdelší 49 ms a v průměru je odezva 15 ms. Čím nižší je odezva, tím lépe. Stabilní připojení bude mít rozptyl mezi minimální a maximální odezvou jen velmi malé.

Pro test odezvy můžete použít také specializované webové služby, například pingtest.net.

Rychlost internetu

Posledním parametrem, který budeme sledovat, je rychlost stahování a odesílání dat, tedy jaká je rychlost internetu. Pokud přemýšlíte, jak zjistit rychlost internetu, můžete využít populární nástroje jako jsou například speedtest.net a speedtest.cesnet.cz, který umožňuje testovat rychlost, latence i stabilitu internetového připojení.

Výsledky, které vám tyto služby naměří, jsou sice pouze orientační (zvláště při vyšších kapacitách linek), v zásadě by ale měly odpovídat parametrům připojení, které máte nastaveny od svého poskytovatele.

Jak řešit případné problémy 

  • Pokud při testech svého internetového připojení narazíte na problémy, ujistěte se, že se nejedná o náhodný výpadek a měření opakujte nejlépe v časových rozestupech. Berte také na vědomí, že připojení k serverům v zahraničí bude kvůli velké vzdálenosti většinou o poznání horší než v porovnání s českými servery.
  • Některé parametry vašeho připojení mohou být ovlivněny takzvanou agregací, tedy tím, s kolika lidmi internetovou linku sdílíte. Problémy s ní spojené se projeví především ve špičce (většinou 18:00 až 22:00 hod). Údaje o agregaci naleznete v parametrech připojení od svého poskytovatele.
  • Kvalitu připojení je dobré vždy ověřit přímo na internetové zásuvce od vašeho poskytovatele. Tak se vyhnete negativním vlivům dalších připojených zařízení, které mohou problémy způsobovat. Pokud řešíte problémy s připojením k internetu, zkuste tato zařízení také restartovat (vypojit je ze zásuvky alespoň na 20 sekund).
  • Pokud problémy přetrvávají nebo se opakují, kontaktujte vašeho poskytovatele internetu. Kvalitu linky dokáží v některých případech prověřit vzdáleně i na jejich straně, případně předají problém technikovi, který jej bude řešit dále.