Pokud chceme otestovat a zhodnotit kvalitu připojení, zajímá nás především stabilita, latence a rychlost. K tomu můžeme využít hned několik různých nástrojů, které nám o kvalitě připojení napoví více.

Stabilita

Stabilitou máme na mysli především absenci výpadků v internetovém připojení, a zda v kvalitě připojení nenastávají nežádoucí výkyvy. Základním programem, který se pro test internetové linky používá, je příkaz ping. V operačním systému Windows ho spustíte z příkazové řádky (stiskněte kombinaci kláves Windows + R, napište cmd a stiskněte enter).

Základní formát příkazu, kterým otestujete stabilitu, bude vypadat takto:

ping seznam.cz -t

Po spuštění tohoto příkazu se začnou vypisovat parametry odezvy od serveru seznam.cz. Co řádek to jeden test. Například:

Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=13ms TTL=245
Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=16ms TTL=245
Reply from 77.75.79.53: bytes=32 time=13ms TTL=245

Test bude probíhat, dokud nestisknete kombinaci kláves Control + C (nechte ho pracovat nejlépe několik minut). Poté se příkaz ukončí a vypíše vám celkové statistiky, ze kterých poznáte, jak na tom vaše připojení je.

Ping statistics for 77.75.79.53:
Packets: Sent = 43, Received = 43, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 10ms, Maximum = 49ms, Average = 15ms

Pro stabilitu připojení nás nejvíce zajímá číslo u Lost, které nás informuje o tom, kolik testů nebylo dokončeno z důvodů ztráty dat. U stabilního připojení by to mělo být 0.

Latence

Stejným příkazem ping můžete otestovat i latenci neboli rychlost odezvy vašeho připojení. Ve výše uvedeném příkladu je vidět, že nejnižší odezva během testu byla 10 ms, nejdelší 49 ms a v průměru je odezva 15 ms. Čím nižší je odezva, tím lépe. Stabilní připojení bude mít rozptyl mezi minimální a maximální odezvou jen velmi malé.

Pro test odezvy můžete použít také specializované webové služby, například pingtest.net.

Rychlost

Posledním parametrem, který budeme sledovat je rychlost stahování a odesílání dat. Tomuto tématu jsme se věnovali podrobně již dříve. Populární nástroje pro testování rychlosti jsou speedmeter.internetprovsechny.cz, speedtest.net, rychlost.cz a kvalitni-internet.cz. Výsledky, které vám tyto služby naměří, jsou sice pouze orientační (zvláště při vyšších kapacitách linek), v zásadě by ale měly odpovídat parametrům připojení, které máte nastaveny od vašeho poskytovatele.

Jak řešit problémy

  • Pokud při testech vašeho připojení narazíte na problémy, ujistěte se, že se nejedná o náhodný výpadek a měření opakujte nejlépe v časových rozestupech. Berte také na vědomí, že připojení k serverům v zahraničí bude kvůli velké vzdálenosti většinou o poznání horší, než v porovnání s českými servery.
  • Některé parametry vašeho připojení mohou být ovlivněny takzvanou agregací, tedy tím, s kolika lidmi internetovou linku sdílíte. Problémy s ní spojené se projeví především ve špičce (většinou 18:00 až 22:00 hod). Údaje o agregaci naleznete v parametrech připojení od vašeho poskytovatele.
  • Kvalitu připojení je dobré vždy ověřit přímo na internetové zásuvce od vašeho poskytovatele, abyste se vyhnuli negativním vlivům dalších připojených zařízení, které mohou problémy způsobovat. Pokud řešíte problémy, zkuste tato zařízení také restartovat (vypojit je ze zásuvky alespoň na 20 sekund).
  • Pokud problémy přetrvávají nebo se opakují, kontaktujte vašeho poskytovatele internetu. Kvalitu linky dokáží v některých případech prověřit vzdáleně i na jejich straně, případně předají problém technikovi, který bude problém řešit dále.