Chtěli byste znát skutečnou rychlost vašeho internetového připojení? Podívejte se na server speedmeter.internetprovsechny.cz. Výsledky si můžete ověřit i na dalších měřicích serverech. Nebojte, není to nic složitého. Stačí jednou kliknout a za několik sekund budete znát výsledek. Abyste ale dostali co nejpřesnější číslo, je třeba vzít v úvahu pár věcí. Pojďte se s námi podívat, jaké to jsou.

Rychlost připojení: Na čem závisí

Pokud využíváte internetové připojení od nás, smluvenou rychlost přenosu byste určitě naměřili na předávací zásuvce či na zásuvce dodaného síťového přepínače. Ovšem na počítači, který je zapojen k jinému zařízení v domácí síti, může být tato rychlost jiná. Jak je to možné? Většina domácích routerů totiž neumí přenášet data rychlostí vyšší než 50 Mbps. Měření přenosové rychlosti tedy nemá cenu provádět na počítači připojeném k routeru – ať už kabelem, nebo bezdrátově přes Wi-Fi.

Rozhoduje také propustnost

V případě vysokorychlostních připojení lze předem domluvených hodnot dosáhnout pouze tehdy, pokud je celá trasa pro přenos dat mezi vaším počítačem a internetovým serverem propustná na danou rychlost. I tady platí, že každý řetěz je silný tak, jak silný je jeho nejslabší článek. Síť EUROSIGNAL takovou propustností ve většině případů disponuje. Na vás už je jen dát pozor, abyste v domácí síti používali taková zařízení, která dané rychlosti stačí.

Vezměte v úvahu agregaci

Při měření rychlosti zohledněte i možnou agregaci v době špiček. Co to v praxi znamená? Že o svoji síť se dělíte s dalšími uživateli – typicky v čase od 18.00 do 22.00 hodin. Maximální agregace na naší bezdrátové síti je 1:10. Rychlost vašeho připojení tedy nebude nižší než desetina maximální rychlosti. Na rozdíl od jiných poskytovatelů síť EUROSIGNAL v drtivé většině případů agregaci díky vysoké propustnosti sítě vůbec nepoužívá. V takovém případě se na připojení tento limit samozřejmě nevztahuje.

Postup měření rychlosti internetu

Pro správné měření rychlosti přenosu dat vypněte všechna zařízení, která mohou naměřené hodnoty negativně ovlivnit. Na počítači musíte ukončit všechny aplikace používající připojení k internetu, např. poštovního klienta nebo Skype. Je nutné vypnout také aplikace zatěžující a zpomalující operační systém počítače, např. antivirovou ochranu nebo aktivní aktualizace operačního systému.

Požadavky na hardware a software

Vysoké přenosové rychlosti (např. 100 Mbps) dosáhnete pouze na dostatečně výkonném počítači a operačním systému. Je třeba si uvědomit, že operační systém Microsoft Windows není optimalizován na vysoce výkonnou síťovou komunikaci. Bez problémů ale rychlosti 100 Mbps dosáhnete na běžném počítači s operačním systémem Linux. Nezapomeňte zkontrolovat také bytovou či domovní kabeláž. I její závady se mohou negativně podepsat na rychlosti přenosu dat.

Princip měření rychlosti připojení

Jak vůbec funguje takové měření rychlosti? Měřicí internetový server posílá data vašemu domácímu počítači, který server informuje o objemu přenesených dat za jednotku času. Ale pozor. I když splníte výše uvedené podmínky pro objektivní měření, je zpravidla naměřena rychlost nižší, protože běžné internetové měřicí servery nemusí být vždy připraveny poskytovat data rychlostí přesahující 16–20 Mbps (natož 100 Mbps).

TIP: Rychlost připojení změříte nejlépe pomocí softwaru, který ukazuje průtok objemu dat síťovou kartou počítače. Požadovaného datového průtoku dosáhnete paralelním spuštěním více aplikací pro přenos dat (např. spuštěním stahování z více serverů najednou).