Údaje k nastavení SMTP serveru ke svým účtům elektronické pošty by Vám měl předat Váš provozovatel emailové schránky.

Z naší sítě můžete použít SMTP server s adresou 10.0.2.1
Server nevyžaduje ověření, ale neumožńuje odesílání zpráv, pokud nejste připojeni do sítě EUROSIGNAL