Společnosti 2Connect a.s . a Casablanca a.s ., které jsou správci našich páteřních připojení, jsou součástí projektu FENIX sdružení NIX.cz.

Náročná certifikace u takové autority, jakým je elitní klub společností splňující náročné požadavky na bezpečné propojení, zaručuje našim klientům připojení k infrastruktuře s nejvyšší možnou ochranou a obranou před masivními DoS a DDoS ve stále nebezpečnějším kybernetickém světě.

Eurosignal tak využívá silné zabezpečení proti takovému způsobu útoku proti naší síti a dokáže velmi rychle automaticky útok detekovat a izolovat jej mimo naši síť. Komunikace našich klientů tak případných útokem není dotčená.

Na bezpečnosti připojení sítí našich klientů nám záleží.  Jak jste připojeni Vy?

 

O FENIXU

Projekt FENIX vznikl na půdě českého peeringového uzlu, sdružení NIX.CZ, v roce 2013 jako reakce na intenzivní DoS útoky, kterým v březnu tohoto roku čelila významná česká média, banky nebo operátoři. Smyslem projektu je umožnit v případě DoS útoku dostupnost internetových služeb v rámci subjektů zapojených do této aktivity.

 

Co je to vlastně DoS útok?

DoS – „Denial of Service“ – má za úkol vyřadit cílovou službu z provozu nebo zahltit připojení jedné nebo skupiny adres. Takovým cílem  kterou může být například i cílová adresa Vašeho firemního serveru, routeru,  adresa banky či firmy, ke které se chcete připojit z domova nebo z práce.